Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru nasıl yapılır ?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortacılık kanunu kapsamında sigortalı, sigortadan menfaat sağlayan kişiler ve sigorta ettirerek riski üstlenen taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için kuruldu. Sigorta Tahkim Komisyonu’na nasıl başvurulur? Ödenmesi gereken ücret ne kadardır? Sigorta Tahkim Komisyonu’na kimler başvurabilir? İtirazın incelenme süreci nasıl gelişiyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…

Sigortacılık yapan bir kuruluş ile anlaşmazlık yaşandığında sorunun çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunabilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Öncelikli olarak müşteri ile sorun yaşan sigorta şirketi Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olmalı. Eğer şirket Sigorta Tahkim Komisyonu’na üyeyse, komisyona başvurmadan önce şirkete başvurulmalı ve müşteri bununla ilgili belgeye sahip olması gerekiyor. Şirkete yapılan başvurudan sonra şirketten hasarı kısmen ya da tamamen karşılamayacaklarına dair belgenin alınması gerekiyor. Sigorta şirketine yapılan başvurunun ve başvuru sonucunun belgesi edinildikten sonra Tahkime başvuru yapılabiliyor. Bununla birlikte uyuşmazlığın mahkeme, daha önceden tahkime ve tüketici sorunları hakem heyetine intikal etmemiş olması gerekiyor.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapabilmek için sırasıyla yapılması gerekenler şunlar:

  • Uyuşmazlığın daha önceden Tahkim’e, mahkemeye ve tüketici sorunları hakem heyetine intikal etmemiş olması gerekiyor.
  • Sigorta şirketine başvurulmalı. Bu başvurunun belgesi gerekiyor.
  • Sigorta şirketinden gelen yanıta ilişkin belge de edinilmeli.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU ÜCRETİ NE KADAR?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru ücretleri ise söz konusu uyuşmazlık tutarına göre belirlenmiştir. Buna göre uyuşmazlık tutarının 5.000 TL’ye kadar olduğu durumlarda başvuru ücreti 100 TL, 5.001 – 10.000 TL için 250 TL, 10.001 – 20.000 TL için 350 TL, 20.001 TL üstü durumlarda ise toplam uyuşmazlığa konu tutarın %1.5’u ( 350 TL altı olmaması şartıyla ) başvuru ücreti olarak belirlenmiştir. Başvuru ücreti Ziraat Bankası şubelerinden kurum tahsilat programı ile ödenebildiği gibi, internet üzerinden de ödeme yapılabilmektedir.

5.000 TL’ye kadar 100 TL

5.001 – 10.000 TL’ye kadar 250 TL

10.001 – 20.000 TL’ye kadar 350 TL

20.001 TL üstü (%1.5) > 350 TL

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU İTİRAZ AŞAMALARI

5.000 TL üzerindeki uyuşmazlık kararlarına itiraz edilebilmesi için komisyondan temin edilebilecek itiraz başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve başvuru sırasında yatırılan ücret tutarındaki itiraz başvuru ücretinin Ziraat Bankası’na yatırıldığına dair makbuz belgesi ile birlikte kararın taraflara iletilmesinde en geç 10 iş günü içerisinde itiraz gerçekleştirilmelidir. İtirazın 10 iş gününü geçmeden yapıldığına dair tespitlerde ise PTT kayıtları esas olarak alınmaktadır. PTT kayıtlarına göre itiraz süresinin dolmasının sonrasında yapılacak olan başvurular komisyon tarafından reddedilmektedir.

Yapılan itirazların değerlendirilmesi ise en az iki ay içerisinde hakem heyeti tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Söz konusu karar daha sonrasında ise en geç 3 iş günü içerisinde taraflara bildirilmektedir.

İTİRAZIN İNCELENME SÜRECİ

Hakem kararlarının taraflara iletilmesi.  (Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hakem kararları kesinleşmiş olur.)

Hakem kararına itirazın en geç 10 gün içerisinde gerçekleştirilmesi.

İtirazın tanınan süre içerisinde usulüne uygun yapılıp yapılmadığının komisyon tarafından incelenmesi. ( İtirazın reddedilmesi halinde başvuru ücretinin %90’ı iade edilir.)

İtirazın incelenmesi için itiraz hakem heyetinin oluşturulması.

İtiraz hakem heyetinin en geç iki ay içerisinde itirazı karara bağlaması.

Kararın itiraz hakem heyetince taraflara bildirilmesi.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü