Havuz Dışındaki Araçlarda Serbest Tarifeye Geçilsin

Türkiye Sigortalar Birliği, tavan uygulamasından dolayı yaklaşık 2.1 milyar liraya ulaşan zararın giderilmesi adına çözüm önerilerini sundu. 4 çözüm önerisinin de gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilirken bunlar özetle "Trafik kazalarının azaltılması, yargı aşamasında yapılabilecekler, tarife sisteminde yapılabilecekler ve mevzuatta yapılabilecekler" şeklinde sıralandı. Taleplerin arasında bulunan "Tarif sisteminde yapılması gereken çalışmalar kısmında havuz dışındaki araç grupları ve basamaklarda serbest tarifeye geçilsin" maddesi dikkati çekti.

Türkiye Sigortalar Birliği’nin (TSB) hazırladığı, Hazine Müsteşarı Osman Çelik’e ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) tarafından 9’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Sigorta Konferansı’nda katılımcılara sunulan raporda, trafik sigortasına yönelik yapısal çözüm önerileri sunuldu.

RAKAMLARLA TRAFİK SİGORTASI

Motor branşında prim üretiminin 2017’nin ilk 8 ayında toplam prim üretiminin %46’sına denk geldiği, sektörün bu branşta zarar etmesi halinde ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı. 11 yıldaki zararın da 7.3 milyar lira olduğu aktarıldı. 2017 yılında beklenen zarar 2.3 milyar liradan 2.1 milyar liraya düştü. Bunun sebebi olarak Aylık %1’lik artışın, %1,5’a yükseltilmesi ve acente komisyonundaki 2 puanlık düşüş gösterildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zararın giderilmesi adına çözüm önerileri de sunumda aktarıldı. 4 çözüm önerisinin de gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilirken bunlar özetle şöyle sıralandı: Trafik kazalarının azaltılması, yargı aşamasında yapılabilecekler, tarife sisteminde yapılabilecekler ve mevzuatta yapılabilecekler.

Trafik kazalarının azaltılması noktasında sektörün tek başına elinden bir şey gelmeyeceği, bu noktada paydaşlara da iş düştüğü belirtildi. Başbakanlığa bağlı 16 kurumun elini taşın altına koyması gerektiği vurgulandı.

Sigorta Tahkim Kurumu’na veya mahkemeye giden dosyaların hasar bedellerinin arttığı ve bunun üstüne de eksper ve dava masraflarının da eklendiği belirtildi. Sigorta şirketine müşterinin istediği hasar bedeline göre, ortalama %155 oranında gider artışına sebep olduğu hesaplandı. Bu masrafın düşürülmesi kapsamında yargı alanında yapılacakların başında Adalet Akademisi ile imzalanacak olan protokol geldi.

Öte yandan yargı alanında yapılacak çalışmalara dair çalıştaylar sıralandı. Buna göre, 8-10 Kasım’da Türkiye Adalet Akademisi, 1-2 Aralık’ta yargıtay üyeleri, 19-20 Ocak’ta bölge adliye mahkemeleri üyeleri ile çalıştay yapılacak. Ayrıca hâkimler ile düzenli seminerler yapılması talep edildi.

Tarif sisteminde yapılması gereken çalışmalar kısmında havuz dışındaki araç grupları ve basamaklarda serbest tarifeye geçilmesi veya geçiş olarak belirli bir bant aralığında prim belirlenmesi, havuz sonuçlarının takibi ve prim ayarlaması yapılması ile SGK payının düşürülmesi istendi.

Mevzuatta da değişikler yapılması talep edildi. Serbest tarifeye geçinceye kadar Genel Şartlar’da maliyet artırıcı düzenlemelerin yapılmaması, eşdeğer parça kullanımının desteklenmesi, TSE münhasırlığının kaldırılması ve değer kaybı sorununun çözülmesinin, sektörün zararını en aza indirmesi için gerekli olduğu kaydedildi.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü