Ürün İhtisas Borsası nın Tüm Varlıklarına Sigorta Zorunluluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.  Yürürlüğe giren yönetmelikle Ürün İhtisas Borsası’nın bünyesinde bulunan tüm varlıklar sigortalanacak. Yönetmeliğin, sekizinci maddesinin b bendinde: “Borsa bünyesinde bulunacak bütün varlıklar için hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, yıldırım, yer kayması ve benzeri rizikolara karşı sigorta yaptırılmış olması gerekir” denildi.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü