Pamukçu; “Sigorta Sektörü Ekonomiye Yön Verir”

Sigortanın kredi olanakları yaratan ve içinde bulunduğu ekonomiye yön veren bir sektör olduğunu vurgulayan Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Ülke ekonomisine büyük fonlar yaratarak finans sektörü içinde önemli bir yere sahip olmamız gerekiyor. Bu da ancak sigorta farkındalığının artmasıyla mümkün olabilir” dedi...
 
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Sigorta Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Sigortacılığın benzer risklerle karşılaşma ihtimali olan bireylerin ortak bir dayanışması şeklinde başladığını hatırlatan Pamukçu, zaman geçtikçe sektörün büyüyen, kredi olanakları yaratan, içinde bulunduğu ekonomilere yön vererek uluslararası faaliyetlere yol açan bir fonksiyon kazandığını belirtti.“Sigorta şirketleri verdikleri teminatlara karşılık topladıkları primleri hisse senedi, tahvil, gayrimenkul alımı gibi çeşitli şekillerde değerlendirerek yatırımlara kaynak yaratabilecek fon ihtiyacını karşılamada büyük adımlar attı” diyen Pamukçu, sektörün bu gücünü artırarak sürdürebilmesi için farkındalığın, bilincin ve kullanım yaygınlığının artması gerektiğini ifade etti.
 
Bilincin artırılması için sigorta olgusunun her aşamada ve her zaman gündemde tutulması, her seviyedeki eğitim müfredatında sigorta konusunun yer almasının sağlanması gerektiğinin altını çizen Pamukçu, erken yaşta sigorta bilincinin çocuklara verilmesinin toplumun sigortaya ve sektöre bakış açısının olumlu olması açısından çok önemli roller oynayacağını vurguladı.
 
“Her evde en az bir poliçe”
 
Swiss Re’nin 2015 yılı Sigma Raporu’na göre, milli gelir içinde Türk sigorta sektörünün prim üretimi yüzde 1.55. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 2.92, gelişmiş ülkelerde yüzde 8.12, dünya genelinde ise yüzde 6.23. Sektörün gelişmekte olan ülkelere göre bile GSMH içinde çok düşük bir pay aldığına işaret eden Pamukçu, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:
 
“Türkiye’de zorunlu olan sigortalarda bile sigortalanma potansiyeli çok düşük. Birçok sigortalının yeterli bilinç düzeyinde olmadığını görüyoruz. Tanıtım çalışmalarını biraz daha artırmamız gerekiyor. Sektör olarak ortak amacımız, her evde mutlaka bir sigorta poliçesinin bulunmasını sağlamak olmalı. Sigortanın, yerine getireceği sosyal işlevinin yanında ülke ekonomisine büyük fonlar yaratarak finans sektörü içinde önemli bir fonksiyona sahip olması, ancak sigorta farkındalığının artması ve ülkemizin prim üretim hacminin gelişmiş piyasalar düzeyine ulaşmasıyla mümkün olacaktır.”
 
TNS AKADEMİ’DE EĞİTİMLER BAŞLADI
 
Türk Nippon Sigorta’da düzenlenen tüm iç ve dış kurumsal eğitimleri bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan TNS Akademi, çalışan eğitimlerine başladı. İlk eğitimini 6 Mayıs Cumartesi günü veren akademide eğitimler periyodik olarak devam edecek.
 
Eğitimler teknik/mesleki bilgi ve beceri, kişisel ve yönetsel gelişim, yabancı dil gibi ana konu başlıkları altında düzenleniyor. TNS Akademi eğitim programına mayıs ayında Hasar ve Rücu, Teknik, Tahsilat, Müşteri İlişkileri departmanları için özel olarak düzenlenen “Telefonda Etkili İletişim / Kurum Kültürü Eğitimleri” ile başlandı. Eğitimler, içerisinde koçluk, geribildirim, yönetim becerileri gibi farklı konu başlıkları olan, uzun dönemli olarak planlanan “Yönetici Gelişim Programı” ile devam edecek. Bu programların yanı sıra sigortacılıkla ilgili kısa ve uzun dönemli teknik eğitimler ile yabancı dil eğitimleri de TNS Akademi çatısı altında devam ediyor.
 

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü