Gulf Sigorta acenteleri niş ürünlerde uzmanlaşıyor

Gulf Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sevinç, sektöre getirdikleri yenilikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sektörde şeffaf bir politikayla ilerlediklerini ifade eden Sevinç, acentelere verdikleri eğitimler ve müşteri ziyaretleri gibi aracılar için yapılan projeleri desteklediklerini belirtti.

Türkiye genelinde toplam kaç acente ve brokerle çalışıyorsunuz? Acente ve broker sayınızı artırmayı hedefliyor musunuz?

Gulf olarak, dönüşümümüzden bugüne kadar aracı sayımızı %20’nin üstünde artırdık. Nisan 2019 itibarıyla 500’ün üzerinde aracı ile çalışmaya başladık. 2019 sonunda da çalıştığımız aracı sayısını 600’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle İstanbul ve çevresini büyümek istediğimiz öncelikli lokasyon olarak belirledik.

Satış kanallarınız hangi branşlarda yoğun üretim yapıyor? Üretimde kanal dağılımınız nasıl?

Sektörden oldukça farklı bir branş dağılımımız var. Bu dağılımı sağlamak yılların emeği diyebilirim. Acente ve broker kanalı üretimimizin ağırlığı sorumluluk ve finansal sigortalardan geliyor. Toplam prim üretimimizin %35’i bu branşlardan oluşuyor. Sorumluluk branşında ilk akla gelen şirketiz. Özellikle tek başına (yangın ürününden bağımsız) işveren sorumluluk, ürün sorumluluk, ürün geri çağırma, çevre sorumluluk ve mesleki sorumluluk poliçeleri düzenliyor olmamız bu branştaki tercih edilme sebeplerimizden sadece biri. Bunun yanında lokal otoritemizle yüksek kapasite sağlıyor olmamız ve bu branşta aracılarımıza verdiğimiz yoğun müşteri ziyareti desteği ile hızlı operasyonel süreçlerimiz şirketimize artı bir değer kazandırıyor.

‘ACENTELER NİŞ ÜRÜNLERLE RAKİPLERİNDEN AYRIŞIYOR’

Bu ürünler özellikle acenteler tarafından yoğun ilgi görüyor ve onları da rakiplerinden ayırarak sektörde niş ürünlerden oluşan bir portföy oluşturmalarına olanak sağlıyor. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Acentelerimiz gelecek yıllar için mutlak suretle bilgi ve birikimlerini kullanabilecekleri, onların sigortalılar tarafından özellikle tercih edilmelerini sağlayacak, sektörde farklılaştıracak niş ürünlere eğilmeli. Bu ürünlerin detaylarına hâkim olmalı, kendilerini eğitmeli, buna zaman ayırmalılar. Gelecek dönem niş ürünlerde yetişmiş aracılar için kesinlikle daha kazançlı ve sürdürülebilir olacak.

‘BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜMEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’


Portföyümüzde yangın (bireysel ve ticari) branşının ağırlığı ise %24 civarındadır. 2018 yılında yangın branşı en çok büyüdüğümüz branştı. Sonra sırasıyla; %19 payla kasko, %12 ile ferdi kaza ve seyahat, %10 ile nakliyat branşları geliyor. 2019 yılında en öncelikli hedefimiz seyahat ve nakliyat branşlarında sektörün üstünde bir büyüme sağlamak. Hem ürün hem de sistem tarafında ciddi iyileştirmeler sağladığımız bu iki branşta hedeflerimizin üzerinde ilerliyoruz. Aracılarımızla bu ürünlerde pek çok proje yapıyoruz, onların girişim fikirlerini önemsiyoruz ve buna paralel olarak sistem altyapımızı geliştiriyoruz. Satışlarımızın %31’i broker %69’u ise acente üzerinden gelmektedir.

Satış kanallarınızı belli branşlarda uzmanlaşması için teşvik ediyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mı?

Bu konuda sektördeki ilk şirketlerden biriyiz. Yıllardır bu konuya yatırım yapıyoruz. Aracılar için İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle ilk Aracı Akademisi’ni kuran şirketiz. Bu akademide pek çok acentemizi sorumluluk, finansal sigortalar, özel müşteri grubu ürünleri, nakliyat, seyahat ve servis programları ürünleri konularında yetiştirdik. Şu anda sadece bu ürünlerde uzmanlaşmış Gulf ile çalışan 42 acentemiz var. Bu acentelerimizle uzun süren planlı eğitimler ve yüzlerce müşteri ziyareti gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada onlar için de yeni bir pazar yaratmış olduk. Üstelik bu alan rekabetin az olduğu, kârlı ve sürdürülebilir bir alan.

Acente ve brokerler neden Gulf ile çalışmayı tercih etmeli?

Risk kabul kriterleri de dahil olmak üzere şeffaf bir politikamız var. Şeffaf olma politikamıza paralel olarak her yılın başında, o yıl için uygulanacak rapel (kâr komisyonu) oranlarını ve hesaplama yöntemini, tüm acentelerimize duyuruyor ve taahhütte bulunuyoruz. Üstelik bunu 16 yıldır kesintisiz olarak yapıyoruz. İstikrarlı stratejimiz ile farklı ürün alternatifleri ve yeni pazar yaratma konusunda önderlik yaparak geniş teminatlar sunuyoruz. Sektördeki en geniş kasko, konut, seyahat ve sorumluluk sigortası ürünlerine sahibiz.

‘FARKIMIZ KOLAY ULAŞILABİLİRLİK’


ISO 9001 ve ISO 10002 standartlarında servis veren çok tecrübeli ve donanımlı bir hasar ekibimiz var. Hasar sonrası müşteri memnuniyet oranı oldukça yüksek. Acente ve brokerlardan gelen proje tekliflerini daima hassasiyetle inceler ve optimum çözümü sağlamaya çalışırız. Aracıların portföy mülkiyetine saygı duyarız. Standart yazılı ilkelerimiz var ve bu ilkeler tüm aracılar için uygulanır. Tüm kademelerdeki çalışanlarımızın kolay ulaşılabilir olması bizi öncelikli kılıyor ve rakiplerimizin bir adım önüne taşıyor.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü