Sigortalının Ticari Devamlılığı Gulf Sigorta’yla Sağlanacak

 

Gulf Sigorta Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gonca Ulusoy, Gulf Sigorta’nın öncelikli amacının ilkinin müşterilerinin sadece sigortacısı olmak değil, aynı zamanda onların ticari devamlılığını sağlamaya yönelik danışmanlığını yapmak olduğunu belirtti. Ulusoy, ayrıca bu ilişkiyi uzun süreli bir ortaklık temeline oturtmayı hedeflediklediklerini söyledi.

Gulf Sigorta Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gonca Ulusoy, Gulf Sigorta’nın risklere yaklaşımı ve çözümleri hakkında bilgi verdi. Şirket olarak herhangi bir riski teknik olarak kabul etmeden önce birincil olarak ticari iş birliğinin sürdürülebilirliğine baktıklarının altını çizen Ulusoy, “Bu konudaki bakış açımıza aracılarımız ve diğer iş ortaklarımız da sahip olduğu için uzun süreli ticari ilişki kuracağımız riskleri portföyümüze dâhil etmek konusunda oldukça başarılıyız” dedi.

“Teknik olarak ise her riskin kendi dinamikleri olduğundan talepleri mutlak kriterler üzerinden değil kendi şartları içinde inceliyor ve yaklaşımımızı belirliyoruz” diyen Ulusoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigortalının potansiyel riskini azaltma ile ilgili alınması gereken önlemler hakkında saptamalar yapıyoruz. Önerilerimizi alınması gereken aksiyonların etki derecesine, yerine getirilme sürelerine ve maliyetlerine göre sınıflandırarak müşterilerimize yatırımlarını yönlendirmede katkı sağlamış oluyoruz. Bu gayretimizde bizimle iş birliği içinde olan, risk farkındalığı yüksek müşterilerimiz ile çalışıyoruz.”

HER BRANŞ İÇİN FARKLI FİYATLAMA MANTIĞI

Fiyatlama yaparken aktüeryal olarak “düşük-orta-yüksek” skalasında sınıflanamayacak derecede detaylı ve her biri olmazsa olmaz birçok olgu olduğuna dikkat çeken Ulusoy, “Dış etkenlere baktığımızda ülke ekonomisi, enflasyon, politik gelişmeler, demografik değişiklikler, iklim değişikliği, rekabet ortamı vb. unsurlar fiyatlamada oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Bu olgularla birlikte kümülasyon, ölçek, prosesteki veya üründeki değişiklikler, uygulanabilirlik, kanun ve mevzuat ile uyum, tutarlılık, standart sapmalar, bonus-malus sistemi dikkate alınan diğer unsurlardan bazıları. Her birinin oluşturduğumuz yapılarda poliçe türüne göre ağırlığı değişmekte” şeklinde konuştu. Gulf Sigorta olarak fiyatlamada en önemli belirleyicilerinin kullanılan datanın kalitesi ve yeterliliği olduğuna vurgu yapan Ulusoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Datayı düzgün işleyebileceğimiz çeşitli platformlar üzerinden belirli kurallar dahilinde her branş için farklı fiyatlama mantığı kurarak ürün fiyatlaması yapıyoruz. Sorumluluk, finansal sigortalar, konut, ferdi kaza, seyahat gibi ürünlerde yıllardan beri oluşturduğumuz anlamlı data setlerimiz var ve riski ölçerken detaylı fiyatlandırma araçları kullanabiliyoruz. Bu da bizi sektörden ayrıştıran en önemli taraflarımızdan biri.”

SÜREKLİ GÜNCELLEME

Şirket olarak amaçlarının bugüne kadar ciddi bir emekle birçoğu sektöre ilk olarak sunulmuş farklı ürün demetlerinden oluşan dengeli portföy dağılımları ve dağıtım kanalı çeşitliliklerini korumak olduğunun altını çizen Ulusoy şöyle konuştu: “Ticari sigortalardaki yapıcı UW yaklaşımlarımız, başta uzatılmış garanti olmak üzere servis programlarındaki deneyimimiz ve bireysel sigortalar alanındaki gücümüz bizim için eşit derecede kritik. Özellikle bireysel branşlarda oldukça çeşitli, farklı ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş ürünlerimiz var. Örneğin yüksek sigorta bedelli konut ve koleksiyonlar için all risk teminatı sağlayan ürünlerimiz, farklı meslek grupları için sunduğumuz mesleki sorumluluk ürünlerimiz, sektör birincisi olduğumuz ve farklı kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz 50’ye yakın ferdi kaza ve seyahat ürünlerimiz var. Sürekli ürünlerimizi güncelliyoruz ve satış kanallarımız için ek gelir sağlayan uygulamalar geliştiriyoruz.”

“REASÜRANS PİYASASINDA OLUMSUZLUK BEKLENMİYOR”

Reasürans piyasasına yönelik görüşlerini de paylaşan Ulusoy, 2018 trete yenilemeleri öncesinde sigortacıların ortak fikrinin yıllardır süregelen görece rahat reasürans piyasasının 2017 yılında dünyada meydana gelen büyük hasarlar nedeni ile bir miktar zorlaşacağı ve maliyetlerin artacağı yönünde olduğunu belirterek, “Bu durumun sadece katastrof treteleri ile sınırlı kalmayacağı, tüm diğer branşların maliyetlerini de etkileyeceği düşünülüyordu. Her ne kadar 2017 yılında afet hasarları son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış ve belli başlı reasürörleri ciddi zarara uğratmış olsa da piyasadaki sermaye fazlalığı ve rekabet, bu etkinin düşünüldüğü şiddetle yansımasına engel oldu”dedi.

Öte yandan son 10 yılda reasürans kapasitesi olarak sektörde yer alan sermaye tutarında önemli bir artış yaşandığını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Ulusoy şunları söyledi: “Bu süreçte uygulanan gevşek para politikaları ve düşük faiz ortamı, ciddi bir likidite fazlasının oluşmasına sebep olmuş, bu likidite bolluğundan, reasürans piyasaları da fazlasıyla faydalanmıştır. Özellikle emeklilik fonları ve diğer büyük kurumsal yatırımcılar, sigorta ile bağlantılı menkul kıymetlerini, diğer yatırımlarıyla ilişkilendirilmeyen ve uzun vadede iyi performans gösteren alternatif bir varlık sınıfı olarak görmeye devam ederken, 2017 yılında yaşanan tüm kayıplara rağmen bu görüşlerini değiştirmemişlerdir. Hatta 2017 yılında 100 milyar doların üzerinde sigortalı hasar olmasına rağmen, Reasürans Kapitali %2 büyüyerek 427 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bu etkenlerden dolayı 2018 yenilemeleri beklenenden çok daha yumuşak geçmiş ve Türkiye piyasasında katastrof trete maliyetlerindeki yükseliş %5-10 aralığında gerçekleşmiştir. Genel olarak piyasadaki trende baktığımızda gerek kapasite gerekse içerik olarak şirketleri zor durumda bırakacak bir ortamın varlığından bahsedemeyiz.”

“FİYAT REKABETİNİN ZEMİNİ GÖRÜLDÜ”

Sektörde fiyat rekabetinin zemininin görüldüğünü belirten Gonca Ulusoy, “Bundan sonraki dönemde rekabet verimlilik, teknoloji ve iş zekası altyapılarını kullanarak hasar yönetiminde, operasyonlarda daha iyisi olmak için yarışmak üzerine olacaktır. Gulf Sigorta olarak güçlü bir yatırımcımız var ve yatırımcımızın bizden beklentisi dengeli, istikrarlı, kârlı bir yapıda uzun vadeli stratejiler ortaya koymamız. Bu minvalde biz geçmişte olduğu gibi düşük fiyat yüksek komisyon pazarlıklarının çok sert olduğu işler yerine öncelikle doğru risk seçimine odaklanıyoruz. Piyasanın ihtiyaçlarını önceden görmek ve inovatif ürünler ile rekabette bir adım ötede olmak önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

SİGORTANIN KURALLARI İÇİNDE HER ŞEY SİGORTALANABİLİR”

“Her şey sigortalabilir mi?” sorusunun sektörde birçok kez karşısına çıktığına değinen Gonca Ulusoy, “Her şey”in göreceli bir kavram olduğunu belirterek şunları söyledi: “Herhangi bir zaman diliminde birey olarak, işletme olarak ya da toplum olarak hayatın akışını alt üst edecek bir olay ile karşı karşıya olduğumuzda, evet, yaralarımızı sarmak için kayıplarımızı sigortalayabiliriz. Önceki düzenimize dönebilmemiz için sigorta en güvenilir ve hızlı enstrüman. Elbette sigortacılık yolculuğunda ilk dikkate alınan kıstas ‘Sigortanın Temel Prensipleri’. Olağan dışı herhangi bir riskin sigortalanabilmesi için bu prensipleri içeriyor mu, mevzuata uygun mu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ne diyor, benzer durumlar için Yargıtay kararları var mı konularında çalışılması lazım. Tüm bunlar ‘sigortalanabilirlik’ değerlendirmesini eksiksiz yapabilmek, poliçenin çerçevesini net olarak çizebilmek için olmazsa olmazlar. Bu şekliyle sigortanın kuralları içinde, her şey sigortalanabilir.”

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü