Zorunlu Trafik Sigortasında Acentelerin Payları Düştü

 

Acenteler prim üretiminde 2017'de bir önceki seneye göre daha az bir orana sahip oldu. Örneğin hayat dışı branşı prim üretimindeki payları %68,9'dan %64,2'ye geriledi. Bu gerileme zorunlu trafik sigortasında 10 puana ulaştı. Toplam prim üretimine göre acentelerin payları %93,4'ten %83,8'e düştü.

Türkiye’deki sigorta sektörünün çok önemli bir oyuncusu olan acenteler, özellikle son yıllarda gelirde düşüş, farklı komisyon oranları, haksız rekabet, iş güvencesi, ölçek yetersizliği, teknolojiye ayak uyduramama gibi birçok konuda sorunlar yaşıyor. Bu sorunların rakamsal karşılığı 2016 ile 2017 kıyaslamasında ortaya çıkıyor.

Dünya gazetesinden Serhat Aligil’in yaptığı araştırmanın sonucu ortaya çıkan rakamlar şöyle:

  • Sigorta pazarında halen 16 bin civarında acente faaliyet gösteriyor. Bunların yaklaşık 10 binin aktif olduğu tahmin ediliyor.
  • Geçen yıl sigorta sektöründe üretilen 46,5 milyar liralık toplam primin %55,7’si (25,9 milyar TL) acenteler tarafından sağlandı. Ancak bu pay 2016 yılında %61, l’di.
  • Acentelerin en aktif olduğu sigorta pazarı ‘hayat dışı’ branşı. Geçen yıl bu branşta üretilen 39,7 milyar liralık primin %64,2’sini (25,5 milyar TL) acenteler sağladı. Ancak bu pay 2016 yılında %68,9’du. İki yıl arasındaki 4,7 puanlık fark dikkat çekici.

‘Hayat’taki payı çok düşük

  • Acentelerin ‘hayat’ branşındaki düşük pazar payı ise devam ediyor. 2017 yılında 6,8 milyar liraya ulaşan hayat branşı toplam prim üretiminin yüzde 6,2’si (423 milyon lira) acentelerden geldi. Bu pay 2016’da yüzde 5,5’ti. Ancak 5 yıl önce; 2013 yılında bu pay yüzde 10,1 olmuştu.
  • Hayat dışı pazarda, hacim açısından acentelerin en aktif olduğu sigorta branşı ‘zorunlu trafik sigortası’. Bu branştaki 12,3 milyar liralık toplam prim üretiminin %83,8’ini (10,3 milyar TL) acenteler sağlıyor. Ancak 2016’da bu branştaki payları %93,4’tü. 2017’deki 10 puanlık bu gerilemede tavan fiyat uygulaması ve yeni alternatif satış kanalları etkili oldu.
  • Acentelerin, toplam 6,9 milyar lira prim üretilen ‘kasko sigortasındaki payları da %82,1 (5,7 milyar TL). Bu oran 2016’da %82,2 idi.
  • Yine 2017’de prim hacmi açısından acentelerin aktif olduğu bir diğer branş ise ‘sağlık’. Bu branşta üretilen 4,8 milyar liralık toplam primin %51,1’i acentelerden geldi. Yine bu açıdan acentelerin payı; ‘yangın’da %42,7, DASK’ta %55,1, ‘kaza’da %38.
  • Bazı branşlarda acentelerin payı %85 ile 100 arasında değişiyor. Küçüklü büyüklü bu branşlar arasında ‘motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk’, ‘kira ve gelir kaybı’, ‘yabancılar için sağlık’, ‘raylı araçlar’ var.
  • Buna karşın bazı branşlarda ise acentelerin ya hiç prim üretimi yok ya da çok düşük. ‘Dolu sera’, ‘istihdam’, ‘tekne sorumluluk’ bunlar arasında.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü