Bina Deprem Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’ye Gönderilmesine Karar Verildi

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, çalışması tamamlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"nin yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmesine ve "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nın da Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasına karar verdi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında 29 Aralık 2017'de toplanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2015 yılı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda alınan kararlarla ilgili ilerleme raporu hazırlanarak AFAD Başkanlığı tarafından kurul üyelerine takdim edilecek.

Çalışması tamamlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" onaylanarak yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilecek ve "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak.

AFAD Başkanlığınca işletilen bölgesel lojistik depolara destek olacak il depoları oluşturulacak, toplumun afete hazırlanması konusunda eğitimlerin etkin biçimde devamı ile eğitimlerin öncesi ve sonrası farkındalık ve davranış ölçümleri yapılacak.

Kurul kararlarına göre, deprem sigortasının yaygınlaştırılmasını sağlayacak mevzuat ve çalışmalar gerçekleştirilecek, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler için ihtiyaç duyulacak sertifikalandırılmış gönüllü sayısı ve ilk yardım eğitimi almış kişi sayısının artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Yerel yönetimlerin afet yönetimi kapasitesini geliştirecek eğitim programları düzenlemesi istendi. Ayrıca, 2018 yılı içinde farklı afet konularını da ele alan veya bölgesel amaçlı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantılarının yapılmasına, bunlara ilişkin alt çalışma grupları oluşturularak bu toplantılara ait rapor ve sunumlar hazırlanmasına karar verildi.

Kayba yol açabilecek riskli alanlar için çalışma

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, depremde hasar ve can kaybına yol açabilecek riskli alanlara yönelik çalışmaları da ele aldı.

Bu kapsamda riski azaltacak yapı stoku dönüşümünün gerçekleştirilmesi için mevzuatın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, gerekli finansman kaynakları oluşturulacak.

AFAD Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve illerde uygulanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının müdahale kapasitesinin geliştirilmesinde gerekli olan kaynağın sağlanması için Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının bütçelendirme çalışmalarında ilgili paydaşlara öncelik sağlanacak.

Afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi çerçevesinde her bir hizmet grubu için kapasite planlamalarının nicelik ve nitelik olarak netleştirilmesine ve yıllık olarak gözden geçirilmesine karar verildi. İl özel idareleri ve büyükşehir belediyelerince ayrılması gereken bütçelerin "AFAD Başkanlığınca uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri" için kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

JEMUS altyapısı AFAD'ın kullanımına sunulacak

Kurul kararına göre, afet yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına katkıda bulunması için Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'nin (JEMUS) altyapısı AFAD Başkanlığının kullanımına ücretsiz açılacak.

Bu arada ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "2018-2023 Afet Yönetimi Strateji ve Eylem Planı"nın hazırlanması ve Yüksek Kurul tarafından onaylanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yangınlar ve özellikle kırsal alanlarda gözlenen yangınlar için yeni bir strateji ve eylem planı oluşturulmasına karar verildi.

Afet ve acil durumlarla ilgili hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli olan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri bakanlarından oluşuyor.

Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağrılıyor. Yılda en az iki kez toplanan Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine de toplanabiliyor.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü