Vietnam da Sigortacılığa Yönelik Yatırımlar Artıyor

Vietnam'daki sigorta sektörü, yabancı yatırımın önünü daha fazla açmak için çalışıyor.

Vietnam sigortacılığına yönelik hazırlanan bir rapora göre, yabancı yatırımcıların artan ilgisi ülkedeki sigortacılığı hızla değiştiriyor. Bao Viet Securities Company (BVSC) tarafından yapılan bir endüstri raporunda, Vietnam'daki hayat sigortası ürünlerinin sayısı 2009'da 100 iken 2016 sonunda 350'ye yükseldi. Ülkede genel sigorta ürünlerinin sayısı ise 1999'da 200 iken, bugün 1.000'in üstüne geldi. BVSC, bu yıl yeni ürün sayısının artmasının da beklendiğini belirtti.

Swiss Re verilerine göre ise Vietnam'daki genel sigorta pazarının, online veya tele satış gibi doğrudan dağıtım kanallarını büyütmek için çalıştığını, ancak yerel hayat sigortası sektörünün dağıtımının acenteler gibi aracılar üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Vietnam'da sigorta penetrasyonu, GSYİH'nın% 1'inden altında ve dünyadaki en düşük sigorta penetrasyon oranları arasında yer alıyor. Vietnam'daki ortalama sigorta primi 30 ABD doları civarında olup, dünya genelinde 595 ABD doları ve Güneydoğu Asya'da 74 ABD dolarında.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü