Global Sigortacı Hiscox Tarafından Yapılan Araştırmaya Göre On Kurulıştan Yedisi Siber Güvenlikte Başarısız Oldu

Global sigortacı Hiscox tarafından hazırlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, on kuruluştan yedisi siber güvenlik hazırlığı testinde başarısız oldu.

Sigorta şirketi Hiscox tarafından hazırlanan Siber Hazırlık Raporu 2018'de, İngiltere, ABD, Almanya, İspanya ve Hollanda'daki özel ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 4 binden fazla kişiyle görüşüldü. Araştırmada her organizasyonu kendi siber güvenlik stratejilerine ve uygulamanın niteliğine göre değerlendirildi ve buna göre derecelendirildi.

4.000 'den fazla kişinin katıldığı araştırmaya göre, araştırmaya katılanların sadece yüzde 11'lik kısmı hem siber güvenlik stratejisinde hem de icra kalitesine sahip olurken, altı firmadan birinin ise (yüzde 16) hem strateji hem de yürütme konusunda uzman statüye sahip olduğu görüldü.

Araştırmaya göre, daha büyük kuruluşlar (250'den fazla çalışanı olanlar) siber güvenliğe daha iyi hazırlanmış durumda. Siber güvenlik uzmanları arasında beşte biri (yüzde 21) ve yüzde 17'lik bir oran da uzmanlık testini ya stratejide ya da icrada geçebildi. Küçük kuruluşların sadece yüzde 7'si (250 veya daha az çalışan) notu uzman olarak nitelendirdi.

Araştırmaya göre katılan beş kişiden yaklaşık üçü (yüzde 59) önümüzdeki yıllarda siber güvenlik bütçelerini artırmayı planlıyor. Birçok firmanın en iyi hazırlandığı en iyi görülen alan olmasına rağmen, yeni teknoloji alışveriş listesinin başında geliyor. Araştırmaya katılanların yarısından fazlasının (yüzde 55) siber hazırlık testinde başarısız olan kuruluşların sadece yüzde 29'u ile karşılaştırıldığında bilinçlendirme eğitimi harcamalarını artırmayı planladığı görüldü.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü