Sigortacılık Sektöründe Kariyer Fırsatı Hızla Artıyor

Sigorta sektöründe yer alan birçok meslek grubunun geleceğin meslekleri arasında gösterildiğini söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 70 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlayan sigorta sektöründe kariyer fırsatlarının da hızla arttığını belirtti.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigortacılığın Türkiye’de hızla gelişen ve büyüyen bir sektör olduğunu ifade etti. Sigorta sektöründeki büyüme ve gelişme ivmesinin, sigortacılık mesleğinin her zaman gözde bir meslek olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Pamukçu, “Günümüzde, sigorta sektöründe yer alan birçok meslek grubu, geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Sigorta sektöründe kariyer fırsatları hızla artıyor ve sektör 70 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlıyor” dedi.

Sektördeki 2016 yıl sonu istihdam verileri incelendiğinde, istihdamın %28’ini şirket çalışanları ve doğrudan satış personelinin oluşturduğunu belirten Pamukçu, kalan %72’lik bölümün ise eksper, broker ve acente teknik personelinden oluştuğunu aktardı.

Türk sigorta sektörüne ait rekabet gücünün artırılmasında, nitelikli istihdam faktörünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Pamukçu, şunları söyledi: “Sistem büyüdükçe ve genişledikçe hem sigorta şirketlerinin sayısı hem de bu artışa paralel olarak mevcut sigorta şirketlerinin eleman sayısı artıyor. Bu bağlamda, sigorta acentelerinin, broker ve eksperlerinin de uzman eleman sayısı doğru orantılı olarak yükseliyor.”

“NİTELİKLİ MESLEKİ EĞİTİM VE ZORUNLU STAJ ÖNEMLİ”

Sektörde çalışacak personelin yeterli mesleki eğitime sahip olmasının önemine de dikkat çeken Pamukçu, “Çalışanların eğitimi, şirketlerde çalışmaya başladıkları süre itibarıyla, çalıştıkları şirkete daha kısa zamanda adapte olmaları ve kısa/uzun sürede yakalayacakları başarılar anlamında önem teşkil ediyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, sigortacılık konusunda lisans ve ön lisans düzeyinde verilen eğitimlerin yüzeysel olmaması gerekiyor” diye konuştu.

“Sigortacılık konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmanın yanı sıra, eğitim veren kurumların zorunlu staj uygulamalarıyla, mezunların uygulamayı eksiksiz şekilde öğrenmeleri konusunda gerekli teşvik sistemlerinin oluşturulması sağlanmalıdır” diyen Pamukçu, eğitim niteliğinin iyileştirilmesinin ve zorunlu staj uygulamalarının hayata geçirilmesinin, sektördeki istihdam süreci üzerinde olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.

“ÇAPRAZ SATIŞLA BÜYÜYECEĞİZ”

Türk Nippon Sigorta’nın 2018 hedeflerinden de bahseden Pamukçu, “2018 yılında Türk Nippon Sigorta olarak özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık vererek, ilgili alanlarda oldukça aktif bir yapı sergileyeceğiz. Sağlıklı bir yapılanma için oto dışı üretime ağırlık vermenin yanı sıra, 2018 yılında çapraz satış imkanlarını daha da artırarak, şirket olarak sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda üretimde branş dengesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Tüm bunları yaparken sigortalılarının yanında olacaklarını kaydeden Pamukçu, “Değerli iş ortaklarımızı da her zaman ön planda tutarak farklı ve yeni kampanyalarla kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. 2017 yılının ekim ayında aktif olarak başlayan ‘Uçuran Kampanya’ hem sigortalılarımız, hem de değerli iş ortaklarımız için yüzleri güldüren, farklı ve seçkin bir kampanya oldu. Gerçekleştirdiğimiz bu tarz kampanyalarla, sahanın nabzını tutuyor, verilen reflekse göre bir sonraki kampanyada izleyeceğimiz yolu daha da netleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Pamukçu, Türk Nippon Sigorta için 2018 yılının hem üretim, hem dijitalleşme, hem de kampanyalar anlamında oldukça hareketli ve pozitif bir yıl olacağını belirtti.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü