Tarım Sigortalarında Prim Desteği Arttırıldı

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları TARSİM tarafından teminat kapsamına alındı. Kadın ve genç çiftçilere tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirim getirildi. Ayrıca yayımlanan bir yönetmelikle tarımsal üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez birliklerinin denetlenmesinde değişikliğe gidildi.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2018 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde verilecek. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak kapsama dahil edildi.

Öte yandan tarım sigortalarında teminat kapsamı da genişletildi. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğdayın yanı sıra, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, TARSİM tarafından teminat altına alındı.

Tarımsal üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez birliklerinin denetlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik de bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım sigortalarının kapsamını genişleten kararın tam metni için tıklayınız

Tarımsal üretici birlikleri ile tarımsal üretici merkez birliklerinin denetlenmesiyle ilgili yönetmelik: TÜB-RG-30292

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü