Vakıf Emeklilik Eğitim Sigortasının Önemini Vurguladı

Vakıf Emeklilik eğitim sigortasıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak “Eğitim Sigortası, velilerin kaygılarını ortadan kaldırmaya yönelik bir üründür. Okul kayıt dönemlerinde bu ürün ile velilerin buluşması sağlanarak; eğitim ile eğitim sigortasının veli açısından bir bütün olduğu vurgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Vakıf Emeklilik tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de gün geçtikçe özel okula giden öğrenci sayısı artmasına dikkat çekildi. Açıklamada, “Şu an özel okula giden öğrenci sayısı, Ülkemizdeki toplam öğrenci sayısının %10’unu oluşturmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında büyük bir potansiyel olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Veliler çocuklarını özel okula yazdırırken; çocuğu adına kesintisiz eğitim, kusursuz ve iyi bir gelecek kaygısıyla hareket etmektedir. Eğitim Sigortası, velilerin bu tür kaygılarını ortadan kaldırmaya yönelik bir üründür. Okul kayıt dönemlerinde bu ürün ile velilerin buluşması sağlanarak; eğitim ile Eğitim Sigortası’nın veli açısından bir bütün olduğu vurgulanmalıdır” denildi.

“KAYIT DÖNEMİNDE EĞİTİM SİGORTASI FARKINDALIĞI DAHA DA ARTIRILMALI”

Vakıf Emeklilik’in açıklamasında farkındalık konusuna da dikkat çekildi: “Farkındalığın artırılması için öncelikle velilere bir gelecek profili çizilerek olumsuz bir durumda mevcut durumun nasıl yürütülebileceği sorusu sorulmalıdır. Bu soru karşısında bugüne kadar önlem almamış velilere bu durumu nasıl çözebileceğinin yolu Eğitim Sigortası ile gösterilmelidir.

Öncelikle okullardaki yetkili kişilerin, sigortanın gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi, Eğitim Sigortası’nın tanıtımı ve farkındalığı açısından önemli bir yol alınmasını sağlayacaktır.

Okul kayıt dönemlerinde farkındalığı artırma konusunda stant, broşür ve reklam çalışmaları yapılmalıdır.” Fiyatlar hakkında değerlendirme ise şu şekilde: “Eğitim Sigortası, bir öğrencinin tüm eğitim döneminin; velinin başına gelebilecek olumsuz koşullara karşı garanti altına alınmasıdır. Eğitim Sigortası’nın veli açısından maliyeti (yaşa, cinsiyete, sigorta süresine göre değişmektedir), eğitim için ayrılan ortalama 20 yıllık bütçenin tahmini en çok %3’üne karşılık gelmektedir.”

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü