Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer Eğitim Sigortası Hakkında Konuştu

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer eğitim sigortası hakkında "Aileler planlarını daima çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine parlak bir gelecek çizmeleri üzerine kurguluyorlar. Eğitim sigortasının yararlarına ve kapsamına baktığımızda ihtiyaca yönelik bu ürüne sahip olmak oldukça kolay" diye konuştu.

Sözlerine bir örnekle başlayan Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Çocuğunun önünde 12 yıl eğitim süresi ve yıllık 30 bin lira eğitim masrafı olan 35 yaşındaki bir velinin 12 yıl için ödeyeceği toplam prim tutarı 4 bin 725 lira oluyor ve bu rakamı 525 liralık 9 taksitte ödeyebiliyor. Velimizin %27’lik vergi diliminde olduğunu da varsayarsak, taksitlerin 383 liraya  düştüğünü görüyoruz. Yani primin %27’sini devlet ödüyor. Eğitim Sigortası’nın yararlarına ve kapsamına baktığımızda ihtiyaca yönelik bu ürüne sahip olmak oldukça kolay ve ulaşılabilir” dedi.

Ailelerin planlarını daima çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine parlak bir gelecek çizmeleri üzerine kurguladıklarını söyleyen Göçer, “Bütün ebeveynlerin çok iyi bildiği gibi eğitim hayatı, uzun süreli, meşakkatli ve masraflı bir yolculuk. Çocukların iki yıl ana okulu, 12 yıl ilkokul-lise, dört yıl üniversite ve hatta iki yıl da yüksek lisans olmak üzere yaklaşık 20 yıllık eğitim hayatı için aileler ciddi bütçelere ihtiyaç duyuyor. Elbette her aile gelir seviyesi, yaşam standardı ve çocuk sayısı gibi nedenlere bağlı olarak ortalama okul yılı masrafını fark edebiliyor. Ayrıca okulun devlet okulu veya özel okul olması gibi belirleyici etkenler de önemli.” Göçer, Garanti Emeklilik olarak, Eğitim Sigortası ürünlerini bu etkenleri ve ihtiyaçlardaki değişkenliği göz önüne alarak her ihtiyaca cevap verebilecek esneklikte hazırlamaya özen gösterdiklerini belirtti.

“İKİ VELİ DE ÖNLEM ALABİLİR”

“Ürünlerimizde veliler kendi yaşamsal riskleri sonucunda çocuklarının eğitimlerinin sekteye uğramasının önüne geçebiliyorlar” diyen Göçer, sözlerine şöyle devam etti: “Ürün ihtiyacı aile yapısına göre farklılık gösterebiliyor. Sadece bir velinin gelir elde ettiği ailelerde sadece bir veli Eğitim Sigortası alarak çocuğunun eğitimini teminat altına alabilir. Buna karşılık iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde teminat ikiye bölünerek her iki veli de riske karşı önlem alabilirler.”

“Garanti Emeklilik olarak, uzun yıllar müşterilerimize Eğitim Sigortası ürününü vefat teminatı ile sunmaya devam ettik” diye konuşan Göçer, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bu teminata ek olarak maluliyet seçeneğini de ekledik. Eğitim sigortamızın teminat tutarı sigortalının ihtiyaçlarına ve ödeme gücüne göre değişiklik gösterebilecek esneklikte tasarlandı. Çocuğunuzun yıllık eğitim gideri ve eğitim süresi ne kadarsa, teminat tutarı bunu kapsayacak şekilde oluşturuluyor ve her yıl kalan eğitim süresi ile orantılı olarak azalıyor. Örneğin, öğrencinin yıllık eğitim masraflarının 10 bin lira olduğunu ve 8 yıllık bir eğitim süresi kaldığını düşünürsek; ilk yılın sigorta teminatı 80 bin lira olarak belirlenir. İkinci sigorta yılında ise sigorta teminat tutarı 70 bin liraya düşer. Bu şekilde sigorta teminatı her yıl azalarak, kalan eğitim gideri tutarını kapsayacak şekilde güvence oluşur.”

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü