Sosyal Koruma Harcaması Önceki Yıla Göre Artış Gösterdi

Sosyal koruma harcaması 2016'da bir önceki yıla göre %19,5 artarak, 334 milyar 751 milyon lira oldu.

Sosyal koruma harcaması 2016 yılında %19,5 artış göstererek 334 milyar 751 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,3’ünü (328 milyar 917 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin “Sosyal Koruma İstatistikleri”ne göre, sosyal koruma harcaması 2015’e kıyasla %19,5 artış gösterdi ve 334 milyar 751 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,3’ünü (328 milyar 917 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

GSYH’NİN %12,8’İNİ SOSYAL KORUMA HARCAMALARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2016 yılında %12,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,6 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6,2 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,5 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ %8,4’Ü ŞARTLI OLARAK VERİLDİ

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %32,1 ile engelli/malül yardımları oluşturdu. Bunu, %31,9 ile aile/çocuk yardımları ve %17,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ %67,8’İ NAKDİ OLARAK VERİLDİ

Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu, %17,7 ile dul/yetim yardımları ve %3,5 ile işsizlik yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA GELİRLERİNİN %40,7’SİNİ DEVLET KATKILARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma gelirlerinin %40,7’sini devlet katkıları, %27,7’sini işveren sosyal katkıları ve %26,5’ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

SOSYAL KORUMA KAPSAMINDA MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI 12 MİLYON 829 BİN KİŞİ OLDU

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı)  alan kişi sayısı 2015 yılında 12 milyon 536 bin iken, %2,3 artarak 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2015 yılında 11 milyon 707 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 992 bin kişiye ulaştı.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü