Türk Nippon Sigorta Büyüme Yolunda

Genel Müdür Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak 2017 yılı eylül ayı sonu itibarıyla, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla %80 oranında büyüdüklerini söyledi.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün 2017 yılı eylül sonu itibarıyla, hayat dışında %10’luk bir büyüme kaydettiğini belirtti. Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak 2017 yılı eylül sonu itibarıyla, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla %80 oranında büyüdüklerini de sözlerine ekledi.

2017 yılının dokuz ayı sonunda sigorta sektöründe yazılan brüt primler ele alındığında, 9.2 milyar lira ile en çok prim üretilen branşın kara araçları sorumluluk sigortaları olduğunu aktaran Pamukçu, “Bu branşı 4.9 milyar lira ile kasko sigortaları takip etmiştir. Kasko branşı, geçen yılın aynı dönemine oranla %10.3’lük bir büyüme göstermiştir. Kasko ve trafik sigortası dışında, sektörü değerlendirdiğimizde;  hastalık / sağlık branşında %18.7, yangın ve doğal afetler branşında ise %20.7’lik bir büyüme görülmektedir” dedi.

Hastalık/sağlık branşında, 2016 yılının ilk dokuz ayı sonunda yazılan prim 3 milyar lirayken, 2017 yılının aynı döneminde yazılan primin 3.6 milyar olarak gerçekleştiğini söyleyen Pamukçu, “Sağlık sigortaları ürün bazlı detayda ise sektör, tamamlayıcı sağlık sigortalarında 2016 yılına göre %177, yabancı sağlık sigortalarında ise %12 oranında bir büyüme kaydetmiştir” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ SAĞLIK VE KOBİ SİGORTALARINDA BÜYÜMEK”

Türk Nippon Sigorta’nın, 2017 yılında özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık verdiğini dile getiren Pamukçu, 2018 yılında da aynı alanlarda aktif bir oyuncu olacaklarını ve bu ürünlerin satışına ağırlık vereceklerini vurguladı. Pamukçu ayrıca, 2018 yılında çapraz satış imkanlarını daha da artırarak sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

SİGORTALILARI AYRICALIKLI KILAN KAMPANYALAR

Özellikle 2017 yılının ekim ayıyla birlikte önce kasko ürününde başlatılan ve sonrasında tamamlayıcı sağlık ürünleriyle devam eden ‘Uçuran Kampanya’yı tüm sigortalılar ve acenteleriyle paylaştıklarını belirten Pamukçu, söz konusu kampanya ile 2017 yılını sigortalıları için fark yaratarak kapatmak istediklerini dile getirdi. ‘Uçuran Kampanya’nın, Türk Nippon Sigorta’dan kampanya dâhilindeki ürünleri satın alan tüm sigortalıları ayrıcalıklı kılan bir kampanya olduğunu dile getiren Pamukçu, “Türk Nippon Sigorta olarak 2018 yılında da sigortalılarımız için, güçlü satış kanallarımız sayesinde, farklı ve yeni kampanyalarla kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yaptıkları bütün kampanyalarla aynı zamanda acentelerinin satışlarını da desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Pamukçu, düzenledikleri kampanyalarla her zaman acentelerinin motivasyonunu artırmayı ve onlara ek kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

“SAHANIN NABZINI TUTUYORUZ”

“Kampanyalarımızda hedef, şirketimize olan bağlılık duygusunu pekiştirmek dışında, çapraz satış imkanları yaratmak, sigortalı beklentilerine çözüm bulmak, aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamaktır” diyen Pamukçu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kampanyalarımızla değişik ürünlerle sahanın nabzını da tutuyor, verilen reflekse göre bir sonraki kampanyada izleyeceğimiz yolu daha da netleştiriyoruz. Kampanyanın üretim anlamında pozitif katkısının yanında, ürün çeşitliliğimizle hem sigortalı hem de acentelerimiz arasında farklılığımızı ortaya koyuyoruz.”

“BAŞARI HİKÂYELERİNİ DAHA İYİ ANLATMALIYIZ”

Son dönemlerde dünyada ve Türkiye’de artan doğal afetler hakkında da açıklamalarda bulunan Pamukçu, sigorta sektörünün başarı hikâyelerini yeterince anlatamadığını belirtti. “Birçok doğal afet sonucunda büyük hasarlar meydana geliyor ve bu hasarlar için sigortacılar üstlerine düşen görevleri hızlıca yerine getirerek, zaman geçirmeden gerekli ödemeleri yaparak sigortalıların güven duygusunu ve sigorta yaptırdıkları şirketlere olan bağlılıklarını güçlendiriyorlar. Tanıtımı biraz daha güçlü yapmak, olmayanı değil olanı anlatmak gerekiyor. Biz şirketler olarak şu ana kadar olanı anlatamadığımız için güven duyulmayan taraf olarak görünüyoruz” diyen Pamukçu, sektör olarak bireylerin sigortaya ve sektöre bakış açısını değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

“RİSKLERİN AZALTILMASINDA SEKTÖRÜN ROLÜ ÖNEMLİ”

Doğal afet riskinde hasarların büyük ve karmaşık olmasından dolayı, bir sektörün afet riskini karşılamasının çok güç olduğunun altını çizen Pamukçu, bu nedenle, afet risklerinin finansmanında ve afet risklerinin etkisinin azaltılmasında özel sektörün önemli bir rol alması gerektiğine dikkat çekti.

Finans sektörü içinde çok önemli bir yere sahip olan sigorta sektörünün, en temel anlamıyla ulusal kaynak ve varlıkların uğrayacakları zararları en aza indirgeme işlevini yerine getirdiğinden bahseden Pamukçu, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması için uygulanabilirliği olan zorunlu sigortaların hayata geçirilmesi çok önemli” dedi.

Zorunlu poliçelerin takibinin yapılması ve sağlam kontrol mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurgulayan Pamukçu, “Bu durum tam olarak sağlanamadığı ve uygulanabilir yaptırımlar olmadığı için zorunlu poliçelerde bile sigortalılık oranının maalesef düşük olduğunu gözlemliyoruz. Zorunlu poliçe yaptırması gereken firmaların, kamu ile ilişkilerinin olduğu tüm noktalarda söz konusu kontrollerin kurulması bu konuda bir iyileştirme sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“SİGORTA EĞİTİM MÜFREDATINA DÂHİL EDİLMELİ”

Pamukçu, “Topluma, hasarı olmasa bile sigortanın faydalarını anlatmak, sigortayı anlatmak zor. Bence en başta, sigorta bilincinin çocuklara eğitimle verilmesi gerekiyor. Ülkemizde ‘sigortacılık’ kavramını, eğitim müfredatlarına ilave ederek, geniş bir eğitim çerçevesinde anlatmanın, sigorta sektörü için atılacak en büyük adımlardan biri olacağı görüşündeyim” diye konuştu.

Pamukçu, “Sigorta bilinci arttıkça, bu bilince sahip olan tüketiciler, kendi ihtiyaç ve beklentileri ile paralel sigorta ürünlerini doğru şekilde seçerek, risklerini en sağlıklı şekilde teminat altına alabileceklerdir” dedi.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü