Koru Sigorta Yollarını Anonim Şirket Olarak Devam Ettiriyor

Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bora, 5 Aralık itibarıyla yollarına anonim şirket olarak devam ettiklerini söyledi. Üst yönetimlerinin, ürünlerinin ve uygulamalarının da yenilendiğini kaydeden Bora, yöneticileri, çalışanları, acenteleri ve çözüm ortaklarıyla tüm Koru Sigorta mensupları olarak daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Koru Sigorta, bundan böyle yoluna anonim şirket olarak devam ediyor. Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bora, kooperatiften anonim şirkete dönüşüm sürecinin ardından yollarına yenilikçi, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Yenilenen üst yönetimlerinin yanı sıra yeni ürün ve uygulamalarıyla da daha kaliteli bir sigortacılık hizmeti sunacaklarını ifade eden Bora, dönüşüm süreci ve Koru Sigorta’nın hedeflerine dair sorularımızı yanıtladı.

Koru Sigorta Kooperatifi’nin anonim şirkete dönüştüğü bilgisini aldık. Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu konuda bilgi verebilir misiniz?

2015 yılının ortalarında Koru Sigorta’ya Yönetim Kurulu Başkanı oldum. Geldiğim sırada kooperatifimizin yönetim kurulu ve Genel Müdür dahil yöneticilerinin özgeçmişleri ile sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin örtüşmediğini tespit ettim. Bunun sigortacılık gibi özel bir ehliyet ve uzmanlık gerektiren bir alanda ne derece önemli olduğunu, kooperatifin o tarihte içinde bulunduğu olumsuz şartlar itibarı ile anlamış oldum. Sadece böyle bir oluşuma öncelik etmenin yeterli olmadığı, bu bayrağı alacak ve ileri taşıyacak kurumsal bir yönetimin tesis edilmesinin de en az onun kadar ve belki de ondan daha önemli olduğu açıkça bu örnek ile ortaya konulmuş oldu.

Böyle bir faaliyetin; dışarıdan taşıma suyla ve görüntü bir yönetimle “tek adam” şovuna dönüşmesinin ne derece sakıncalı olduğu açık bir şekilde ortaydı. Dolayısıyla işe öncelikle sigorta işletmeciliğini bilen ve gerçek anlamda deney ve birikime sahip bir üst yönetim ve yöneticilerin kooperatifimize kazandırılması için kolları sıvamakla başladım. Kurumsal şirketlerde tecrübesi olan bilgili bir genel müdür ile istihdam edilmesi birincil önceliğimiz oldu.

“PROFESYONEL KADROMUZ BİZE GÜÇ VERDİ”

2015 yılının sonlarına doğru, bilgi ve tecrübesine güvendiğimiz bugünkü Genel Müdürümüz Soner Şahin’i işin başına getirdik. Doğru bir yönetici bulduğumuzu her şeyden önce, bu kişinin kendiliğinden diğer profesyonelleri de oluşuma çekmesi, daha öncesinde pek de işveren olarak tercih edilmeyen kooperatifimizin kilit pozisyonlarına bilgili ve deneyimli yönetici ve uzman kadroları transfer etmek suretiyle daha güçlü kurumsal yönetimi oluşturması ile anladık. Ardından üst yönetim nezdindeki kan değişikliği de, bu profesyonel kadro ile birlikte ayrıca bir güç ve enerji verdi.

Yeni üst yönetim ve profesyonel kadronun çizdiği strateji ve politikalar ile hızlı bir şekilde üretim ve iş süreçlerinin organizasyonuna girişilmiş ve üretim portföyünün %80’ini oluşturan trafik branşında yeni bir fiyatlama ve satış politikası hayata geçirilerek ve daha önce yaratılmış zayıf noktalar kapatılarak, kooperatifimiz tam anlamı ile yeniden yapılanma sürecine girdi. Özellikle motor branşlarında yeni tarife modellememizle 2016 başından itibaren daha güvenli ve hasar frekansı daha düşük bir alanda poliçe satma imkanına kavuşuldu.

Bu yeni süreçteki katkı ve destekleri yadsınamayacak derecede önemli olan Hazine Müsteşarlığı’nın, kötü gidişe dur denilerek ibrenin olumlu yöne doğru değişmesi karşısında, kooperatifimize karşı bakış ve görüşü olumlu yönde değişti. Müsteşarlık kooperatifimize, kooperatif olmanın geçmişte ortaya çıkardığı risk, sakınca ve tecrübelere dayanarak, bundan sonrasında anonim şirkete dönüşerek faaliyete devam edebilmemiz için bize direktiflerini ileterek, bir şans daha verdi.

Biz de bu yeni hedeften güç alarak, ortaklarımız, çalışanlarımız ve en önemlisi sigortalılarımıza karşı daha büyük bir sorumluluk bilinci ve bu şansı en iyi şekilde kullanabilmek üzere tüm yönetim ve çalışan kadromuzla çalışmalarımıza hız verdik. Bunun sonucunda 2016 yılı sonu itibarı ile 5. faaliyet yılı sonunda, kooperatifimiz ilk defa kâr etti. Bu kârın, o yıl içinde çalışanlara, çalışma ortamına ve teknolojiye yönelik birçok yatırım yapılmasına rağmen gerçekleştiğinin de altını çizmek isterim.

“SİGORTALI SAYIMIZI KORUYUP ORTAK SAYIMIZI AZALTTIK”

Dönüşüm süreciniz nasıl geçti?

Dönüşüm, pek çok hukuki ve mali prosedürün uygulanması söz konusu olan bir süreçti. Bunun için farklı alanlarda uzmanlaşmış danışmanlarla çalışmaya başladık. Kooperatif olmamıza rağmen Hazine Müsteşarlığı’nın direktifi doğrultusunda öncelikle ortak sayımızı azaltmamız gerekiyordu. 2016 Haziran ayında 207 bin kişi olan ortak sayımızı makul bir sayıya indirmeliydik. Çünkü kooperatifin tür değiştirebilmesi için ortakların üçte ikisinin olumlu oy vermesi gerekiyordu. Bu da yeni ortak almamak, diğer bir değişle yeni poliçe düzenlememek demekti. Bu aşamada Hazine Müsteşarlığı kooperatifimize ortak yapmadan poliçe düzenleme yetkisi vererek destek oldu. Bu sayede sigortalı sayımızı korurken ortak sayımızı 1 yıl içinde 11 bin seviyelerine düşürdük.

2017 Haziran ayında Hazine Müsteşarlığımızın direktifleri gündeme getirilerek vizyon ve stratejilerden bahsedilmesi neticesinde, sonradan açıkça anlaşıldığı üzere bir kısım eski düzenden büyük fayda sağlamış ve tam kontrol yetkisine sahip, bir gün tekrar elde edebilecekleri beklentisi içinde olan kurucu ortaklarımızdan, özellikle belirli bir aileye mensup bir kısmı, yanlarına aldıkları az sayıda diğer ortakla olanca güçleriyle bu süreci engellemek için, kooperatifin geleceğini tehlikeye atmak pahasına olumsuz algılar yaratmak üzere her türlü kanalı kullanmak, birçok konuyu haksız bir şekilde vesile ederek yargıya taşımak dahil her türlü girişimde bulunmak suretiyle bu sürecin önüne set çekmek istedi. Maalesef, bu konuda her türlü iyi niyetli uzlaşma girişimlerimiz de cevapsız ve olumsuz kaldı veya bizim olur ya da kimseye yar olmaz düşüncesiyle, süreç bir kumara dönüştürülmek istendi. Bu nedenle, dönüşüm için hedeflenen süre maalesef 5 ay daha uzadı. Şunun altını çizmek isterim ki, her şeye rağmen, dönüşüm için olumlu veya olumsuz oy kullanmış ortaklarımıza karşı aramızda hiçbir olumsuz duygu olmadığı gibi, bizim açımızdan hiçbir fark yok.

Bu arada Türk Ticaret Kanunu gereği yapılması gereken pek çok formalite vardı. Bunlar tamamlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındı. Sonunda 27 Kasım tarihinde toplanan genel kurulda kalan 40 ortağın 27’sinin olumlu oyu ile anonim şirketine dönüşüm kararı alındı. Kararın 4 Aralık’ta tescil edilmesiyle 5 Aralık 2017 tarihinde Koru Sigorta Anonim Şirketi doğmuş oldu.

Bu zorlu süreci başarı ile tamamlamamız vesilesi ile her aşamada bizim arkamızda olan, desteklerini esirgemeyen Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Ahmet Genç’e, Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy’a ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Höbek’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“AMACIMIZ KALİTELİ HİZMET SUNMAK”

Koru Sigorta Anonim Şirketi olarak bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?

Koru Sigorta, kooperatif olarak faaliyet gösterdiği 6 yıl boyunca 1 milyon 250 bin müşterisine/ortağına sigorta teminatı sağladı. Bu süre içinde 69 bin sigortalısına toplam 252 milyon lira tazminat ödedi. Kısıtlı kaynaklarına rağmen hiç kimseyi mağdur etmedi. Kimseye borçlu kalmadı.  

Bugünden itibaren bir anonim şirket olarak yolumuza devam ederken; yeni sermayesi, deneyimli kadrosu, güçlü acente ağı, yeni ürün ve uygulamalarıyla yenilikçi, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı yaklaşımıyla toplumumuza, ülkemize kaliteli sigortacılık hizmet sunmak hedefiyle faaliyete devam edeceğiz.

Yöneticilerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz ve çözüm ortaklarımızla tüm Koru Sigorta mensupları olarak, bugüne kadar olandan daha fazla emek ve çaba göstereceğiz ve daha kaliteli hizmet sunma gayreti içinde olacağız.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü