Sigorta Sektörü Geleceğe Odaklanmalı

Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Çetin, sigorta sektörünün odak noktasının değişmesi gerektiğini söyledi.

Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Çetin, sigorta sektörünün gündeminin trafik sigortası ve havuz ekseninden çıkarak; inovatif ürünler, siber saldırılar ve iklim değişikliği gibi yeni konular olması gerektiğini belirtti.

Serhat Çetin, sigorta sektörünün geleceğe, yeni risklere ve tüketicilere katma değerli ürünler sunmaya odaklanması gerektiğini belirterek “Siber saldırıların, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı ve çıkaracağı riskleri düşünmeli, planlama yapmalıyız.” dedi.

“Havuz, en iyi çözüm değil ama çözüm yolunda önemli bir adım”

Trafik sigortasına sıkışan gündem nedeniyle sektör olarak imaj kaybı yaşandıklarını ifade eden Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Çetin, nisan ayı itibariyle uygulanan havuz sistemiyle ilgili şu tespitlerde bulundu: “Trafik sigortası konuşmaktan hem kendi adıma hem de sektörümüz adına yoruldum. Sektör olarak çok zarar ettik. Havuz sistemi en iyi çözüm değil, ama bir çözümdür. Serbest piyasa mantığı içerisinde tavan fiyat tabi ki kabul edilemez. Havuz içerisinde kademeli bir şekilde doğru noktaya gelebiliriz. Havuzun düzeltilerek, geliştirilerek, sektör ve hazinenin işbirliği içerisinde doğru rakamları uygulayarak devam etmesini tercih ediyorum. Havuz sistemi çözüm yolunda önemli bir adımdır.”
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) trafik sigortasında önemli bir sorun olan yargıyla ortak dil bulmakta önemli adımlar attığını dile getiren Çetin; “Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olduğu kadar sigorta şirketleri için de kesilmesi zorunlu bir poliçedir. Tavan fiyat uygulamasında sektörümüz kısa bir süre de olsa kötü bir sınav verdi. Güneş Sigorta olarak tavan fiyat kararında matematiksel zararı bilsek de poliçe kesmeye devam ettik. Bu duyarlılığı bizimle birlikte birkaç firma daha gösterdi.” dedi.

"Dijitalleşme samimi ve sürdürülebilir olmalı"

Sigorta sektörünün gündeminde olan dijitalleşme ile ilgili gerekli yatırımları yaptıklarını belirten Çetin, “Dijitalleşme mutlaka ama mutlaka samimi olmalı. Fiyat odaklı bir ilişki için değil, müşteriyi daha iyi anlamak ve sürdürebilir bir ilişki için dijital dünyanın olanaklarından yararlanılmalı” dedi. Acentelerin her zaman var olacağını ve katma değeri çok yüksek bir iş yaptıklarını belirten Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecekte işini iyi yapan, kendini yenileyen ve müşteride farkındalık yaratan acenteler her zaman olacak. Dijitalleşme kaçınılmaz, ama dijital kanalla acente kanalı birbirine karşıt değil. Acentelerin dijitalleştiği bir dünya öngörüyorum.” dedi.

Güneş Sigorta İlk 10’da daha üst sıralarda olacak

Güneş Sigorta’nın 60 yıllık yolculuğunda ülkeyle bütünleşen öncü bir şirket olduğunu vurgulayan Çetin; “60 yılda ülkemizin kaynaklarından aldığımızı geriye verdik. Önümüzdeki 60 yıllara bakarken, iyi bir şirket olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını gören ve inovatif ürünlerle öncü olan bir şirket olmak çok daha önemli. Sektörde her alanda rekabet edebilecek sisteme, insan kaynağına, kurum kültürüne sahibiz. Son 10 yılda yeniden yapılanma süreçlerimizi tamamladık ve bunun sonuçlarını aldık. Önümüzdeki 5 yıl yeniden büyüme dönemimiz olacak. Sektördeki ilk 10 şirket arasında, daha üst sıraları hedefliyoruz. Ana ortağımız VakıfBank’ın desteğiyle banka sigortacılığında daha da büyüyeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmaların büyümemizde etkisi yüksek olacak.” dedi.

“Sağlık, eğitim ve alacak sigortalarında gelişim olacak”

Toplumun refah seviyesi ve gelir düzeyi artıkça sigortalanma oranının artacağını belirten Çetin sözlerini şöyle sürdürdü; “Endüstriyel risklerin tamamı sigortalı, KOBİ ve bireylerin sigorta penetrasyonunda eksikler var. Bu alanda sektörün önü çok açık: Alacak ve kefalet sigortaları ticaret alanını geliştirecek ürünler ve yolun başındayız, ilerleme potansiyeli yüksek. Sağlık sigortacılığında önemli adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları önemli bir açılım oldu ve sigortalı sayısının artmasına etki etti. Son 15 yılda çıkartılan yeni yasalar ve tüketici bilincindeki gelişmelerle mesleki sorumluluk sigortalarına olan talep arttı. Önümüzdeki dönemde eğitim ve işsizlik sigortalarında gelişmeler olacak. Sigortaya sadece aracımızın koruması için değil, değer verdiğimiz her şey için evimiz, işimiz, sağlığımız, sevdiklerimiz için de ihtiyaç duyuyoruz.” 
Sektörle ilgili yasal altyapı konusundaki sorularımızı da yanıtlayan Çetin, “Yasal altyapıda eksik görmüyorum. Yasal düzenlemeler açısından geçtiğimiz dönemde önemli adımlar atıldı. Artık daha stratejik düşünüp uzun vadeli planlar yapmanın zamanı geldiğine inanıyorum.” dedi.

ÜYE SİGORTA ACENTELERİ

SEKTÖREL HABERLER

   Tümü