İşveren Sorumluluk Sigortası Nedir?

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Bir işyerinde, hizmet sözleşmesi ile ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışanlar ve bunların hak sahipleri, bu işyerinde yaşanacak iş kazaları yüzünden, işvereni yasal sorumlu olarak görüp, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde veya bu yardımların dışında tazminat talep ettikleri takdirde, işveren mali mesuliyet sigortası devreye girer ve poliçede öngörülen limitler ve koşullar çerevesinde sigorta şirketi tazminat öder.

Bu sigorta aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene karşı iş kazaları yüzünden açılacak davalar sonunda ödenecek tazminat miktarlarını karşılar. Hatta dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de sigorta güvencesi altındadır. Ancak hükmolunan tazminat miktarı sigorta bedelini geçerse sigorta şirketi, dava masraflarına sigorta bedeli oranından katılır.

İşveren mali mesuliyet sigortası yapılırken şu sayılan güvenceler de ilave olarak alınabilir:

  • Çalışanların, işveren tarafından temin edilen bir araçla işin yapıldığı yere topluca getirilip götürülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları.
  • Çalışanların, işveren tarafından farklı bir görevle başka bir yere gönderilmesi durumda, asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları.
  • Ülke sınırları dışında faaliyet gösterilirken meydana gelen iş kazaları.
  • Meslek hastalıklarına yakalanma yüzünden yapılacak tazminat talepleri.
  • Manevi tazminat talepleri.

İşveren mali mesuliyet sigortasının güvence dışında tuttuğu durumlar ise şunlardır:

  • Bilerek ve kasten yapılan faaliyetler sonucu doğan zarar ve ziyan talepleri.
  • Özel bir anlaşmaya bağlı olan ve işverenin yasal sorumluluk ölçüsünü geçen talepler.
  • Savaş, istila, ihtilal, çarpışma, ayaklanma, iç karmaşalar ve bu olaylara müdahele yüzünden meydana gelen zarar ve ziyan talepleri.
  • İşverenin faaliyet alanı dışında olmak koşulu ile, bir nükleer yakıttan veya artıklardan ve bunların gerektirdiği müdahaleler yüzünden meydana gelen zarar ve siyan talepleri.
  • Terör eylemleri ve bunları önlemek için yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.